Hem

Välkommen till Salems konstförenings hemsida

Hur blir man medlem?

 

Anmälan sker via mejl eller brev till kassören Ann-Christin Sörefelt. Rönningevägen 115, 144 64 Rönninge. Mobilnummer 070 603 26 26, Mail:sorefelt@gmail.com

Föreningens plusgiro: 91 37 24 - 1

Årsavgiften är för närvarande 200 kronor per år. Som betalande medlem deltar man i det årliga konstlotteriet som går av stapeln på årsmötet i mars.

Styrelsen

Föreningen har en styrelse som består av följande personer 2018

Ordförande:Carina Gauffin

Sekreterare: Karin Säfvestad

Kassör: Ann-Christin Sörefelt

Ledamot samt vice ordförande:

Lennart Sjödell

Ledamot: Kicki Bergqvist-Selder

Ledamot: Ulla Essén

Ledamot: Eva Wastesson

Revisorer: Rune Alexandersson och Ingrid Agarwal

Revisorssuppleant: Marianne Birke Englid

Galleri Salems arbetsgrupp redovisas på gallerisidan

Webmaster: Ann Christin Sörefelt

Gå gärna in och titta på våra bilder från våra aktiviteter

 

Senaste uppdatering 2018-05-18

 

 

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS